TABLIX to
 • Producent półfabrykatów odblaskowych tablic rejestracyjnych
 • Producent wszystkich rodzajów i odmian gotowych tablic rejestracyjnych
TABLIX to
 • Profesjonalny serwis warsztatowych urządzeń do diagnostyki silników pojazdów samochodowych austriackiej firmy
  AVL DiTEST GmbH
TABLIX to
 • Profesjonalny serwis urządzeń firmy
  EHA Hoffmann przeznaczonych do produkcji tablic

Kierownictwo firmy:

 • Prezes spółki TABLIX: mgr inż. Kazimierz Wacowski
 • Prokurent: dr inż. Leszek Turek
 • Większościowy właściciel: EHA Hoffmann GmbH & Co. KG
  Siegen, Niemcy

Pracownicy firmy:

 • Produkcja: inż. Adam Zawistowski, tech. Bogdan Jarosz,
  Robert Witasik
 • Biuro: mgr Kinga Karwowska, tech. ekonom. Michał Turek